ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ξεκινάει το πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων αυτό το Σάββατο 05/10/2018.