ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30-9-2016

   ΣΉΜΕΡΑ 30/9/2016 και ώρα 18:30 έγινε Γενική Συνέλευση στο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου , όπου παραβρέθηκαν 28 γονείς.
Ο λόγος για τον οποίο έγινε η συνέλευση είναι για την δήλωση γονέων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο , για την Εκλεκτική Επιτροπή, καθώς και για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, για τις επερχόμενες εκλογές οι οποίες θα γίνουν στο χώρο του σχολείου 7 Οκτωβρίου 2016, όπου συμφώνησαν ομόφωνα οι γονείς. Κατόπιν τούτου επικυρώθηκε για την ανωτέρω ημερομηνία, η διεξαγωγή των εκλογών για το νέο ΔΣ και εκλεκτική επιτροπή .

Οι δηλώσεις των γονέων για τις εκλογές έχει ως εξής:

Για την εφορευτική επιτροπή:

Πρόεδρος: Λουκά Πολυξένη
Μέλη: Λιμάκη Στυλιανή & Ιωάννου Ευαγγελία

Για την Ελεγκτική Επιτροπή είναι οι εξής:

Γιαννιώτου Αγγελική
Κεχριώτου Ειρήνη ο
Πάνου Παρασκευή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων είναι:

Αλεξανδροπούλου Όλγα
Γαλανάκη Φωτεινή
Γκοντοπούλου Βασιλική
Κέστος Βασίλειος
Κάιας Παναγιώτης
Μαρέσσας Αριστείδης
Παπαευθυμίου Ιωάννης
Παπαδημητρίου Βασιλική
Παπούλια Μαρία
Τόλης Αλέξανδρος

Επίσης αποφασίστηκε ότι έως 05/10/2016 ημέρα Τετάρτη μπορούν να δωθούν και άλλες υποψηφιότητες γονέων εφόσον είναι οικονομικά ενήμεροι.

Κατόπιν ελέγχουν του ταμείου του Συλλόγου από την επερχόμενη εκλεγκτική επιτροπή και συγκεκριμένα από την Βασιλική Στιμαρίδου , όλα ήταν νόμιμα και από τον έλεγχο της ανωτέρου ουδεμία παρατυπία υπήρχε .
Θέματος Υγείας Λόγω απών ήταν η επερχόμενη Γραμματέας του Συλλόγου Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία και τα Πρακτικά του Συλλόγου ανέλαβε να τα συντάξη ο επερχόμενος Πρόεδρος αυτού Κάιας Παναγιώτης .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

Κάιας Παναγιώτης                                                    Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία (ΑΠΩΝ λόγω υγείας)

 

                                   

     ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκά Πολυξένη
Νικολετάκη Αργυρώ