Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

 

     Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τις εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Κάιας Παναγιώτης (Πρόεδρος)
  • Παπαδημητρίου Βασιλική (Αντιπρόεδρος)
  • Τάκα Αναστασία (Γραμματέας)
  • Γαλανάκη Φωτεινή (Ταμίας)

 ΜΕΛΗ

  • Μωριάτης Βασίλειος
  • Μαλαμά Χριστίνα
  • Νούκος Ιωαννής

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας στην Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Αχαρνών είναι οι ακόλουθοι:

  • Παναγιώτης Κάιας
  • Γαλανάκη Φωτεινή

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι διετής.

Η αποστολή του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, η βελτίωση των συνθηκών μάθησης, καθώς και η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά καιρούς και απασχολούν το σύνολο των γονέων αλλά και του διδακτικού προσωπικού.